Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas remia tęstinius projektus, susijusius su regėjimo negalią turinčiais žmonėmis, taip pat projektus, kuriais siekiama išsaugoti regėjimą, švelninti ligų pasėkmes regėjimui. Klubas taip pat remia projektus, kuriais mažinama socialinė atskirtis, skatinamas savanoriauti jaunimas, ugdomas pilietiškumas.

Klubo biudžetas  sudaromas ir tvirtinamas kartą metuose. Prieš teikiant prašymus paramai gauti prašome susipažinti su tarptautinio LIONS klubų tinko nustatytais paramos teikimo prioritetais: Lions Clubs | Our Work

Jūsų prašyme remti projektą prašome nurodyti kaip, jūsų nuomone, jis dera su tarptautine LIONS misija ir vizija. Pristatome keletą tęstinių projektų, kuriuos remia mūsų klubas.

Šiuo metų vykdomi projektai:

Golbolas

Kalėdinis paramos koncertas